Červenec 2010

3. Hodina - Filmy

31. července 2010 v 13:58 | Lady Lenka |  Filmy - hodiny
Hodiny za včera.

Vyhodnotenie minulej dú:

1. Aké je priezvisko Christophera?
2. Kto je hlavná hrdinka filmu?
3. Poprie Christopher priateľstvo s Jessicou? áno/nie

1. Wild
2. Jessica Olson
3. áno

Bonusová otázka:
Čo si vyberie Christopher nakoniec? Jessicu alebo filmovú úlohu? A z čoho to vyplýva? (aká scéna)

Jessicu. Zaspieva jej a predvšetkými sa prizná, že ju pozná, odmietne film...

Lenka 3 b - 1  za bonusovú otázku iba polovicu bodov 20 b, písala si, že ti nejde spustiť video
Abigail Tarrens 3 b - 1

Čeľuste

Horor / Dobrodružný / Akční / Thriller
USA, 1975, 124 min
Obsah:
Písečné pláže, modré moře a zářivé nebe vítají návštěvníky rekreačního města Amity. Nikdo netuší, že pod hladinou někde čeká obrovský bílý žralok. Brzy si nalezne první oběť, posléze další a další. Zástupci města se zprvu vše snaží utajit, nakonec s napětím čekají, až se objeví někdo, kdo obrovského žraloka zabije. Na moře vyplouvají tři muži, ichtyolog Hooper, lovec žraloků Quint a šéf místní policie Brody, aby zkusili své štěstí…
Slavný, dnes již legendární film o lovu na nebezpečného žraloka - podle knihy Petera Benchleye - natočil režisér Steven Spielberg, kterému přinesl světovou proslulost. Do budoucnosti s ním získal také obrovskou tvůrčí a finanční svobodu. Film získal tři Oscary: za hudbu (John Williams), za střih (Verna Fieldsová) a zvuk (John R. Carter, Roger Heman Jr., Robert L. Hoyt, Earl Mabery). Světová kinematografie ziskala nový filmový fenomén. Existujú ešte 2 pokračovania.


vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. V ktorom roku bol natočený tento film?
2. Kto ho režíroval?
3. Koľko pokračovaní ešte existuje?

3. Hodina - Zverokruh

31. července 2010 v 13:46 | Lady Lenka |  Zverokruh - hodiny
Hodina zo štvrtka.
Horoskop
je astrologická tabulka nebo diagram (obrazec) zachycující postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Původ slova je odvozovonán z řeckého horoskopos (= znamení času).


Teďka si povíme něco málo o historii:

Babylónští kněží-astrologové jsou považováni za první, kdo rozdělili roční pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct souhvězdí, či spíše astrologická znamení po 30°. Je jim připisováno také sestavení prvních horoskopů. Nejstarší dochovaný horoskop je diagram z r. 410 př. Kr. Jedná se o horoskop syna babylónského panovníka Šuma Usa, který se narodil 29. dubna 410 př. Kr.
Kolem roku 200 př. Kr. se v helénské astrologii náhle prosadil nový systém tvorby horoskopů, který významným způsobem rozšířil původní systém babylónský. Nový systém se objevil náhle a ustálil se během půl století, což vede k závěrům, že byl pravděpodobně dílem jedince (za něhož lze považovat legendárního Herma Trismegista) či neznámé malé astrologické školy. Tento systém ustálil sestavování horoskopů prakticky v podobě, jaká se dochovala dodnes (zavedla systém domů, aspekty, používala sedm klasických astrologických planet apod.), i když v pozdější arabské a západní astrologické tradici doznal výrazných modifikací.


Mezi prvky horoskopu patří : astrologické planety,Zvěrokruh,astrologické domy,ascendent a descendent ,aspekty (vzájemné úhly mezi prvky) ,medium coeli a imum coeli ,stálice (fixní hvězdy)
asteroidy ,citlivé (tzv. Arabské) body,další astrologické body (lunární uzly, Černá Luna apod.)

- tento text mám z bývalej akadémie jednorožca
vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. Čo je horoskop?
2. Čo patrí medzi prvky horoskopu?
3. Hodina - Hudba

31. července 2010 v 12:18 | Lady Lenka
hodiny zo včera:

Ľudová hudba

Lidová hudba (hudební folklór) je ryze spontánní projev lidové hudebnosti. Jedná se o písně a tance, ale též o obyčeje a zvyky, při nichž hraje hudba významnou roli. Rozvíjí se a uchovává ústní tradicí a její tvůrci zůstávají většinou anonymní. Základem evropské lidové hudby je píseň. Mnohé z písní byly natolik oblíbeny, že si je předávaly celé generace a staly se tak nejpřirozenějším a také nejčistším projevem obecné hudebnosti, současně však též neocenitelným dokumentem hudebních kořenů příslušného etnika. Zpívá se v nich o přirozených lidských potřebách a tužbách, nejčastěji o lásce, práci a přírodě. Folklór vznikal a dosud vzniká v nejrůznějších částech světa a na mnoha místech je dosud jediným hudebním projevem vůbec. Velmi se různí podle kontinentů, zemí a tradic v melodice, rytmu i harmonii a odlišnost užívaných hudebních nástrojů). Zatímco v některých světadílech dosud žije a vzniká, v některých zemích, hlavně evropských v průběhu 20. století téměř vymizel. Je to důsledek komercionalizace umění, které drtí prostřednictvím mediální globalizace průměrné umělé hudební tvorby vše, co podobnými možnostmi a metodami šíření nedisponuje. Je svým způsobem zákonité, že společenství méně závislá na tom, co nazýváme civilizací a co je mnohdy pouze technologickým, nikoli duchovním pokrokem lidstva, jsou více schopna rozvíjet potenciál vlastních hudebních kořenů.

Vztah lidové a klasické hudby

Témata lidové hudby nacházíme v umělé hudbě od středověku dodnes; skladatelé se k nim stále znovu vracejí jako k nevyčerpatelné inspiraci. Velmi výrazně inspirovala skladatele romantického období (např. Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Edvard Grieg, Ferenc Liszt a mnoho dalších). V generaci skladatelů první poloviny 20. století nacházíme osobnosti, které jí ve své tvorbě vyhradily zásadní místo a důkladně ji studovaly i z hlediska sémantického. Nejvýznamnějšími z nich byli (a to nejen ve středoevropském kontextu) Leoš Janáček a Béla Bartók, kde lidová hudba prolíná prakticky celou jejich tvorbou, a to nejen skladby, deklarující zpracovávání příslušných námětů. Lidová hudba ovlivnila i skladatele západoevropské, v jejich produkci se však objevuje pouze ve vysloveně artificiální podobě - takovým příkladem je třeba anglickým neoklasicista Benjamin Britten.

Vztah lidové a populární hudby

Na úvod této kapitoly je nezbytné uvést, že pod pojmem "populární hudba" je nutno chápat veškeré hudební žánry umělé hudby od prvních dekád 20. století do současnosti, které nelze zařadit do klasické, jinak u nás též tzv."vážné" hudby. Nejedná se tím o náznak diskriminace těchto žánrů či o pejorativní význam slova, pojetí vychází z faktu nedostatečné či nepřesné terminologické deskripce tohoto širokého okruhu hudebních stylů. Termín populární hudba je třeba oddělit od výrazu popmusic - zkráceně nazývané také pop (jakkoli jsou si tyto názvy jazykově příbuzné), který představuje tzv. "střední proud", tedy komerční a konvenční formy umělé populární hudby z příslušných stylů vycházející nebo je kombinující. Česká terminologie tuto diferenciaci nezná, ale anglosaská tento rozdíl cítí.

Vztah lidové a populární hudby v současnosti je v zásadě dvojí, a to ve smyslu obousměrného pohybu, kdy vektor vlivu (směřování) lze někdy jen ztěžka determinovat (určit). Kvalita obou směrů pohybu je většinou diametrálně odlišná. Zatímco v prvním případě, tedy v případě vlivu lidové hudby na hudbu populární lze tento zásah cítit jako primárně (nikoli však vždy ve svém výsledku) pozitivní, v opačném případě je tomu tak jen málokdy.

vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. Čo je ľudová hudba? vlastnými slovami
2. Inšpirovala ľudová hudba klasickú hudbu? áno/nie
3. Témata lidové hudby nacházíme v umělé hudbě od doplň slovo dodnes. 


3. Hodina - EKO a BIO

29. července 2010 v 20:43 | Lady Lenka |  Ekológia a Biológia - hodiny
vyhodnotenie dú:
Lenka 4 b - 1
Abigail Tarrens 4 b - 1

odpovede nie sú nutné, všetko ste mali dobre

Život

- pre živé a neživé sústavy platia rovnaké fyzikálne zákony, lebo sú zložené z rovnakých prvkov rovnakej hmoty
-  živé organizmy sú komplikovanejšie ako neživé
-  život je kvalitatívne vyššia forma organizácie hmoty, ktorá sa okrem fyzikálnych a chemických zákonov riadi aj biologickými

Bunka

- základná stavebná jednotka rastlinných a živočíšnych organizmov, ktorá je schopná svojimi životnými prejavmi samostatne existovať a rozmnožovať sa
- existuje asi 200 rôznych typov buniek - kožné, nervové, svalové, tukové, kostné...
- bunky sa delia a množia
- súbor podobných buniek v tele → tkanivo, v rastline → pletivo
- bunky poznáme: bez jadra → prokaryotické, s jadrom → eukaryotické
- prokaryotické sa množia, eukaryotické sa delia
- každú sekundu odumierajú milióny buniek a sú nahrádzané novými

viac o bunkách si povieme na ďalšej hodine

vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. Čo je život?
2. Čo je bunka?
3. Aké bunky poznáme? (2)
4. Ktoré bunky sa delia a ktoré množia?3. Hodina - Knihy

29. července 2010 v 17:06 | Lady Lenka |  Knihy - hodiny
Najstaršie texty s výrazne slovenským rázom sa zachovali vo forme modlitieb. V kódexe františkánskeho kláštora v Bratislave je z roku 1380 zapísaná veršovaná modlitba - krátke štvorveršie Mária matko.
Najstaršie knihy vydané v slovakizujúcej češtine z roku 1643 tvoria diela slovenského kanonika Tomáša Belaviusa Spis předivné věry, která se stala s jednou duší v Prešpurku, a pripojený spis Dennice rozžatá.
Prvým slovenským románom je dielo Jozefa Ignáca Bajzu René mláďenca príhoďi a skúsenosťi. Je to poučná a zábavná osvietenská próza. Formou cestopisného románu podáva v 1. dieli príhody dvoch cestovateľov po Oriente. V 2. dieli sa venuje cestovaniu po Slovensku. Autor knihy vydal vlastným nákladom v známej bratislavskej tlačiarni Jána Michala Landerera, a to prvý zväzok roku 1783, druhý v 1785.
Prvú stálu kníhtlačiareň v Bratislave založil v roku 1608 kardinál František Forgách. Tzv. Arcibiskupská tlačiareň bola umiestnená priamo v arcibiskupskom (Primaciálnom) paláci. Počas jedného storočia tu vyšlo asi 100 tlačovín, najmä náboženského charakteru, v latinčine, maďarčine, nemčine a slovenčine.
Ofsetovú tlač v Bratislave prvý raz zaviedli do výroby roku 1938 v kníhtlačiarni Slovenská grafia.
Prvú hĺbkotlačovú rotačku na Slovensku inštalovali v Polygrafických závodoch roku 1955. Prvé obrázkové týždenníky (Život, Slovenka, Svet socializmu, Roháč) sa na tejto rotačke začali tlačiť v 1956.

vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. Aké dielo je prvým slovenským románom?
2. Kto to dielo napísal?
3. V ktorom roku zaviedli prvý raz do výroby ofsetovú tlač v Bratislave?3. Hodina praxe - Obrana proti démonom

28. července 2010 v 20:36 | Lady Lenka |  V tajuplnom svete mágie - prax
vyhodnotenie minulej dú:
splnili ju iba 2 žiačky:
Lenka 37 b - 1
Abigail Tarrens 40 b - 1

odmeny:
1. miesto Abigail Tarrens získa 100 bodov naviac
2. miesto Lenka získa 90 bodov naviac

vypracujte do ďalšej hodiny:

Do vašej najlepšej kamarátky - čarodejnice sa zamiloval polovičný démon, ona ho však odmietla a on použije kúzlo.
Lenže je to démon amatér a kúzlo pokazil, vytvoril svet, v ktorom je všetko inak:
no vlastne skoro, vaša kamarátka ho stále nechce
jeho schopnosti sú mocnejšie, ale akosi ich nevie ovládať
z vás sa stal/a upír/ka

Ak chcete môžete ju pomenovať a dať jej schopnosti, popísať jej vzhľad atď.

Vaša úloha:
Určite vymyslite jeho schopnosti, meno a môžete aj iné veci o ňom ak chcete. 
Napíšte čo budete robiť ako upír/ka. Mimochodom vaša kamarátka sa vám bude snažiť pomôcť. Nemôžete ju  zabiť :-)
Iba ak by ste prišli na to, ako ju potom oživiť :-)
Mali by ste nejako zvrátiť to kúzlo alebo vymyslieť ako všetko vrátiť do normálu, pretože ľudia sa začínajú chovať divne, kradnú, rabujú a pod. Je to proste iný svet a vy to musíte vrátiť do normálu.
Kľudne popíšte každý krok čo budete robiť, sústredte sa aj na seba, na to ako to na vás zapôsobilo (že ste upír).
Po tom ako vrátite svet do normálu zhodnoťte svoj výkon.
S polovičným démonom môžete urobiť čo chcete.
Opíšte pocity svojej kamarátky a svoje.
Proste môžete písať čo vás napadne, ak sa to týka témy a zadania :-)3. Hodina - Zvieratá

28. července 2010 v 17:47 | Lady Lenka |  Zvieratá - hodiny
Dnes si preberieme papagája menom NESTOR KEA.

Nestor Kea

(Nestor notabilis)Nestor Kea
Nestor Kea- jediný papagáj živiaci sa aj mäsom

Tento robustný, do 50 cm dorastajúci papagáj žije v horách Nového Zélandu.
Keď sa znáša v povetrí, vydáva hlasité zvuky.
Charakteristický je zahnutým ostrým zobákom a kefovitým jazykom, ktorý mu slúži na zbieranie nektáru.
Väčšinou požiera rastlinnú potravu ako ostatné papagáje, ale živí sa aj mäsom uhynutej zvery a podľa miestnych farmárov napáda aj živé ovce.

Počet vajiec: 3 - 4
Inkubačná doba: 24 dní


Väčšinu času trávi v skupinách 30 - 40 jedincov.
Jeho charakteristické volanie je ,, kee - aaa".

Po vyliahnutí mláďat sa o ich výživu starajú obaja rodičia až do ich operenie, čo býva približne v 13. týždni života. Dospelými sa stávajú v troch rokoch a tvoria páry na celý život. V zajatí sa Nestor Kea dožíva v priemere 14-15 rokov. Dĺžka života v prírode nebola presne určená, ale určite je oveľa vyššia.
Do roku 1986 nebol chráneným druhom av hojných počtoch bol odstřelován miestnymi farmármi. Bránili tým tomu, aby skupinky keov napadalo ich stáda oviec. Po roku 1986 však vláda urobila všetkému strielaniu koniec a prinútila farmárov vzdať sa práva na ich odstreľovanie, ktoré dovtedy mali. Prisľúbila však, že bude vyšetrovať všetky správy o napadání oviec a všetky problémové vtáky odstráni. Bola by obrovská škoda, keby sme nenechali tomuto druhu v prírode priestor k životu.

Nestor Kea
Nestor Kea
vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. Aký je latinský názov Nestora Kea?
2. Aká je jeho inkubačná doba?
3. Čím je ako papagáj jedinečný (jediný)?3. Hodina - Charmed

27. července 2010 v 20:20 | Lady Lenka |  Charmed - hodiny
vyhodnotenie minulej dú:
1. Ako sa volalo dievča s tetovaním, ktoré stretla Phoebe?
2. Aké mala tetovanie? to dievča
3. Mala Piper obavy, že jej schopnosti sú zlé? áno/nie
4. Akému démonovi čelili v tomto diele? meno

1. Britany (Brittany)
2. anjela
3. áno
4. Javna

Lenka 4 b - 1
Shannenka(Jana) 4 b - 1
Guga 3,5 b - 1
Abigail Tarrens 4 b - 1
Buffy(Anča) 2 b - 2 mínus

Dnes si preberieme epizódu 1.03

Prue, Piper a Phoebe jdou na večírek ke svým známým, ale Prue se příliš nebaví a proto odchází domů, kde nachází otevřené dveře a v domě rozzuřeného psa s démonickýma očima, který ji z domu vyžene. Když se později se sestrami vrátí, pes je pryč.

Druhý den je Prue v práci a do její kanceláře přichází muž, který si chce nechat ocenit nějaký prsten. Ona prsten po chvilce pozná a stejně tak pozná i jeho majitele - je to Viktor, otec Prue, Piper a Phoebe. Jelikož je na něj Prue naštvaná kvůli tomu, že opustil jejich matku, když byly malé, vyhodí ho. Pak jde tuhle novinku oznámit svým sestrám. Phoebe je na svého otce moc zvědavá, proto jde do jeho hotelového pokoje. Když ho však obejme, má vidění, jak Viktor odnáší Knihu stínů.

Mezitím se do domu vkrade démon, morfovač, který dokáže libovolně měnit tvar svého těla a napodobovat tak i vzhled jiných. Chce také odnést Knihu stínů, ale jakási síla, která nedovoluje nikomu zlému knihu z domu odnést, mu v tom zabrání. Zároveň se domů vrací i Prue. Nachází Knihu stínů pohozenou na zemi a na půdě jsou vylomené dveře. Prue hned začne obviňovat otce. Večer jdou sestry s Viktorem na večeři a on jim poví, že ví o jejich schopnostech, to je přiměje k tomu, aby otce vzali domů a ovšem si v klidu promluvili. Diskuse se však zvrtne v hádku a Prue svými schopnostmi Viktora vyhodí z domu. Viktor se pak vrací do svého hotelového pokoje, kde už na něj čekají tři morfovači, jsou to známí, u kterých byly předtím sestry na večírku. Chtějí Viktora využít, aby tak získaly Knihu stínů, tím oslabili moc čarodějek a mohli je zabít.
Další den si Viktor odchytne Phoebe před domem a snaží se ji varovat. Phoebe má znovu vidění, ve kterém jim otec odnáší Knihu stínů, ale tentokrát už vidí, že je to vlastně jeden z morfovačů, kdo ji krade. Phoebe utíká do domu varovat sestry, ale o malinkou chvilku později jsou už v domě všichni- čarodějky, Viktor i všichni tři morfovači. Phoebe rychle najde zaklínadlo, které zničí vše živé, co je v domě, vše až na tři sestry. Kouzlo použijí a svého otce ochrání před záhubou díky prstenu, který si byl před tím ocenit u Prue, prsten totiž působí i jako ochrana před kouzly.
Druhý den se sestry chystají na oběd se svým otcem, ale on musel náhle odjed, takže se spokojí alespoň se starým videozáznamem z dob, kdy byla celá rodina ještě pohromadě. Ještě před tím však do domu přichází nový řemeslník - Leo.


DÚ nie je3. Hodina - Analía

27. července 2010 v 19:57 | Lady Lenka |  El rostro de Analía - hodiny
vyhodnotenie minulej dú:

1. Kto hraje postavu Daniela?
2. Ako stretol Daniel Anu? NIE ANALÍU
3. Kto prekazil svadbu Daniela a Any? meno
4. Kto sa pobil so Sarou v kostole? meno
5. Kto vydieral Saru, v deň Marianinho pohrebu? meno

1. Martín Karpan (za preklep iba pol boda)
2. stretol ju v hoteli, kde jej spadla voda a on jej ju podal ( za priplietla sa mu do cesty 0,5 b)
3. Sara
4. Isabel
5. Isabel

Lenka 4,5 b - 1
Kikush 4,5 b - 1
GUGA Magic Halliwell 4,5 - 1
Abigail Tarrens 4 b - 1

Dnes si nepreberieme žiadnu postavu, ale pridám vám sem ďalší diel 1.03


Daniel (Martín Karpan) a Sara (Maritza Rodríguez) sa stretnú v bare a Sara pozve Daniela na obed do reštaurácie v Dallase. Analía (Elizabeth Gutiérrez) zachráni Adrianu (Daniela Nieves), ktorá sa topí v mori. Daniel nevie, ako jej poďakovať za to, že zachránila jeho dcéru a pozve ju k sebe na čaj, aby sa zahriala. Sara pripraví všetko na výlet s Danielom a chce ho presvedčiť, aby opäť začal pracovať v spoločnosti. Isabel (Karla Monroig) oznámi Sare, že kapitán Quintero sa vzdal svojej funkcie, pretože prevážali zločincov zapojených do obchodovania s drogami. Sara povie Montanovi (Gabriel Porras), že musí vyriešiť problém s Quinterom. Daniel ponúkne Analíi, či by nechcela pracovať ako Adrianina opatrovateľka. Chino (Victor Corona) spozná Analíu, keď ju zbadá na ulici a prenasleduje ju autom, ale Roberto (Jorge Consejo) a Armando (Daniel Lugo) mu zabránia dostať sa k nej bližšie...


Mimochodom za popisi epizód nezodpovedám, pretože sú z TV Doma a v častiach, ktoré vysiela teraz robia v popise niekedy chybu, že napíšu niečo čo bolo vo včerajšom diele, že bude dnes.

DÚ nie je3. Hodina - V tajuplnom svete mágie

26. července 2010 v 18:29 | Lady Lenka |  V tajuplnom svete mágie - hodiny
vyhodnotenie minulej dú:

Lenka 3 b - 1
Flower Katka - odhlásená, inak by mala 2 b - 1
Abigail Tarrens - 3 b - 1
Buffy(Anča) 3 b - 1

myslím, že odpovede nie sú nutné

Dnes si preberieme Runy.

runyRuny sú písmená starovekých abecied. Runické znaky sa podobajú na latinské písmená, len nemajú toľko zakrivených čiar a tvoria ich hlavne priamky, ktoré sa nožom lepšie vyrezávajú. Runické znaky sa používali viac ako tisíc rokov. Pre väčšinu ľudí runická abeceda zanikla niekedy medzi 13. a 16. storočím. Runy sú vchodom do niečoho tajomného, kozmického, mystického sveta, ktorý je niekde mimo Náš bežný život. Neexistuje žiadny staroveký dokument, ktorý by naznačoval, že runy majú nejaké kúzelné použitie.
Runy ako znaky používali ich tvorcovia na praktické účely, ako je označovanie hrobov, označovanie majetku alebo aj na počmáranie hrobov a majetkov iných.
Starý kelti považovali runy za veľmi silný nástroj predpovedania budúcnosti. Slovo "runa" je odvodené zo staronórskeho a staroanglického "run", čo znamená "záhada." Skutočnou záhadou však je, prečo by si niekto mal myslieť, že ak napíšeme niečo písmenami tejto abecedy na malé kúsky dreva alebo kameňa, vložíme ich do vreca a potom ich z neho vyťahujeme a hádžeme, alebo ich istým spôsobom poukladáme, dostaneme odpoveď na svoje otázky, dostaneme orientáciu do prítomnosti, sprievodcu do budúcnosti a aj pomocníka na správne rozhodovanie. Runám možno prischla ich povesť veštiaceho nástroja v období, keď vodcovia kresťanskej cirkvi tvrdili, že sa používajú na čarovanie alebo na komunikovanie s diablom.Runy majú aj liečivý charakter, charakter sily prírody a ochrany pred zlými vplyvmi.
Ako vám môžu náhodne vybraté označené kamene povedať niečo o vás samotných? Možno sú tieto interpretácie rún jednoducho tak evokujúce, že každá obsahuje nejaký zmysel, ktorý možno akceptovať ako relevantný k časti niečoho, čo sa deje na hranici vedomia každý deň, v ľubovoľný okamih, u ľubovoľného človeka. To je tá najľahšia eventualita, ktorú možno akceptovať zo striktne vedeckého stanoviska. Runy sú už dávno opradené mnohými históriami a ako aj dávnymi minulosťami. Hlavne vo filmoch s keltskou tématikou sú veľmi obľúbené a skoro v každom filme nájdete pasáž s týmito obrázkami vritými do kameňa. Zhotoviť runy nie je ani veľmi ťažké, pretože mnohí odborníci sa zhodnú, že najlepšie runy sú tie, ktoré si každý sám zhotoví. Najľahší postup je zhotoviť si runy z dreva, ktorý nesie plody. Odseknúť si halúzku a osamote najlepšie za odriekavania "runových mantier" vyrezávať písmená rún v hlbokej meditácii. Hlbokou meditáciou sa spojíte so svojou vlastnou mysľou a presuniete sa na miesto, kde ste doteraz neboli a runy sa nabijú silou energie. Sila, ktorou nabijete runy Vás bude chrániť pred vplyvom iných energií.

DÚ nie je


3. Hodina - Buffy

26. července 2010 v 18:18 | Lady Lenka |  Buffy, premožiteľka upírov - hodiny
vyhodnotenie minulej dú:

1. Kto je v skutočnosti Dawn?
2. Ako sa volá pekelná bohyňa, ktorá hľadá svoj ,,kľúč"?
3. Ako sa volá agent Iniciatívy, s ktorým Buffy chodila?
4. Čím sa dajú otvoriť brány medzi dimenziami?

1. Energia, Mystický kľúč na otvorenie portálov medzi dimenziami
2. Glory
3. Riley Finn
4. pomocou krvi Dawn (pomocou Dawn - 0,5 b, tá krv je dôležitá)

Lenka 4 b - 1
Buffy(Anča) 3 b - 1
Abigail Tarrens 3,5 b - 1

Tentokrát posledná časť o Buffy:
Buffy
Buffy
Buffy

Tri mesiace po jej smrti sa jej rozhodne Willow a spol oživiť, pretože si myslia, že skončila v nejakej príšernej pekelnej dimenziu. Kúzlo sa podarí a Buffy sa ocitá späť medzi živými. Lenže nie je šťastná, ako jej priatelia predpokladali, ale cítia sa akoby žila v pekle. Bola totiž násilne vytiahnutá z neba a znovu žiť je pre ňu nesmierne ťažké. V snahe niečo cítiť sa sexuálne zapletie so Spikom, ktorý ju už rok veľmi miluje.  Po nejakej dobe sa vrátil ženatý Rileyaj so svojou manželkou a požiadal Buffy o pomoc. Ta mu vyhovela a on jej tiež oznámil (po zistení, že spí so Spikom), že si zaslúži niekoho lepšieho. Po niekoľkých mesiacoch si Buffy to uvedomí  a tak sa s ním rozíde. Spike jej rozhodnutie nechce prijať a pokúsi sa ju znásilniť. Keď si uvedomí, čo chcel urobiť, odchádza radšej z mesta. Trojka (Warren, Andrew a Jonathan), ktorí si myslia, že sú nebezpeční zločinci sa snaží akýmkoľvek spôsobom Buffy uškodiť. Všetko vyvrcholí, keď sa Warren pokúsi zastreliť Buffy. Jedna guľka náhodne zabije Taru (priateľku Willow), čo vo Willow prebudí veľkú zlosť. Willow ešte stačí magicky uzdraviť Buffy z vážneho strelného poranenia, ktoré jej spôsobil Warren, ale potom už myslí len na pomstu. Buffy sa najprv Willow snaží pomôcť, neskôr jej už nezostáva nič iného ako ju zastaviť. Lenže jej sila na ňu nestačí a Willow sa vydá zničiť celý svet. V poslednej chvíli ju zastaví Alex úprimným vyznaním svojej lásky.

Je postavená nová Sunnydayleská strednej a riaditeľ školy Robin Wood ponúkne Buffy prácu poradkyňu pre študentov. Buffy ju s radosťou prijme, už ju totiž nebaví pracovať v rýchlom občerstvení. V pivnici školy objaví Spika, ktorý sa chová veľmi podivne a Buffy si uvedomí, že má dušu. Od Gilesa sa dozvie, že Prvé Zlo sa snaží vyvraždiť všetky potencionálne premožiteľky, pretože potom by po nej a Faith nemal kto nastúpiť. V Buffyinom dome nájdu potencionálne premožiteľky úkryt a Buffy sa ich snažia vycvičiť. Faith sa vráti do Sunnydale, aby bola nápomocná a vzťah medzi Buffy a Spikom sa utužuje. Buffy bojuje s veľmi silným druhom upíra - ich predchodcami, ale nakoniec ho porazí. Objaví sa ,,kňaz" Caleb, ktorý je spriaznení s Prvým Zlom, Buffy urobí chybu v boji a tak ju Dawn vyhodí z domu (Spike jej to neskôr vyčíta, pretože Buffy sa za ňu obetovala). Faith urobí závažnú chybu a Buffy sa vracia. Predtým však zoberie sekeru, ktorej sa Caleb bojí. Koncom siedmej série prišiel "na návštevu" Angel, aby jej dal amulet, ktorý by jej mohol pomôcť  v boji proti Prvému Zlu. Buffy vedie potenciálne premožiteľky do finálovej bitky v bráne pekiel a Willow dokáže vďaka zbrani premožiteliek zrušiť predchádzajúci poriadok, že keď jedna premožiteľka zomrie, povstane druhá a všetky potencionálne premožiteľka sa stanú skutočnými premožiteľka. Buffy je v boji zranená, ale nevzdá sa. Boj v bráne pekiel vďaka Spikovi, ktorý sa obetuje vyhrajú a Buffy už nie je jediná Vyvolená, ale len jednou z mnohých a môže viesť normálny život. Posledné čo vieme je, že teraz žije v Ríme so svojou sestrou Dawn.


Doplňujúce informácie:
Prvá premožiteľka povedala Buffy, že jej dar je smrť - Buffy zomrela za Dawn
Buffy mala okrem super sily a veľmi dobrého postrehu, reakcií, zmyslov...
,,schopnosť sny" - snívalli sa jej sny, ktoré jej napovedali, že sa niečo deje, ako má vyriešiť problémy a záhady, veci, ktoré sa diali na inom mieste, veci, o ktorých nikto nevedel (napr. že Drusilla žije)...

Buffy

vypracujte do komentárov do najbližšej hodiny:
1. Je Buffy po oživení šťastná? áno/nie
2. Akú prácu ponúkol Robin Buffy?
3. Kto zastavil Willow, keď chcela zničiť svet? meno
4. Ako sa volá ,,kňaz" spriaznený s Prvým Zlom?
2. Hodina - Rozvíjaj svoju fantáziu

25. července 2010 v 18:22 | Lady Lenka |  Rozvíjaj svoju fantáziu - hodiny
Takže toto ma dosť naštvalo, dú nevypracoval nikto, takže vám zostáva!!! Ak ju zasa nikto nevypracuje zruším tento predmet.

Počas prázdnin ju vypracovala jedna osoba a to Abigail Tarrens.

Ak si nevypracujete minulú dú dám vám za ňu dve päťky.

Abigail 3 b - 1 no a keďže ju vypracovala ako jediná udeľujem jej 20 motivačných bodov

Dnešné účivo:

V prvom prípade fantázia vytvára novú realitu, v druhom ju popiera a nahrádza vnútorným svetom. Únikovú funkcu fantázie zdôraznil jednostranne S. Freud vo svojom výroku:"šťastný človek nemá fantáziu", ktorá je "korektúrou neuspokojení skutočnosti". V tomto zmysle, ako je konečne potvrdené empiricky, fantázia vystupuje tiež ako reakcia na frustráciu. Obe funkcie môžu byť v niektorých prípadoch prepojené, lebo tiež tvorivosť môže byť reakciou na frustráciu, jej podnetom môže byť hlboká nespokojnosť s realitou. Spojitosť fantázie a hry
J. Piaget poukazoval na spojitosť fantázie a hry. Chápe fantáziu ako "interiorizovanú hru", ale nemusí tu ísť vždy len o radosť z hry, ale len o odreagovanie hrou. G.R.Bach pozoroval hry 55 detí predškolského veku s bábkami a dospel k záveru, že deti vo svojich hrách vyjadrujú tiež svoje skúsenosti z frustrácie, dramatizáciou určitých situácií zo svojho sociálneho okolia. Rozlíšenie druhov fantázie podľa Th. Ribota:

1. plastická - nazýva sa tiež materiálna a má blízko ku skutočnosti, pretože sa v nej objavujú asociácie s reálnymi vecami a javmi
2. difluujúca - je výrazne vnútorná a odlišná od skutočnosti
3. mystická - vychádza zo symbolického myslenia
4. vedecká - s výnimkou matematiky spočíva v domýšľaní
5. praktická a mechanická - má za predmet fyzické objekty
6. komercionálna
7. utopická - vyjadruje to, čo má byť

DÚ zostáva z  minulého týždňa2. Hodina - The vampire diaries

25. července 2010 v 17:29 | Lady Lenka |  The vampire diaries - hodiny
vyhodnotenie minulej dú:

1. Kto sa stará o Elenu a jej brata?
2. Kto je Stefan?
3. Ako sa volá Stefanov brat?
4. Aký je rozdiel medzi Stefanom a Damonom?
5. Na koho sa Elena podobá?
6. S kým býva Stefan?
7. Aké je priezvisko Stefana a Damona?

1. ich teta Jenna
2. upír, nový študent...
3. Damon
4. Stefan nepije ľudskú krv, Damon áno
5. na upírku Katherine
6. so ,,strýkom" Zachom
7. Salvatore

Lenka 7 b - 1
Buffy (Anča) 5,5 b - 1
Flowerkatka 3,5 b - 3
Klarisa 7 b - 1
GUGA Magic Halliwell 6 b - 1
Abigail Tarrens 7 b - 1


Tak toto je hodina za minulý týždeň.

Dnes si preberieme diel 1.01


Po istom čase po tragickej dopravnej nehode, v ktorej zahynuli ich rodičia, sa sedemnásť ročná Elena Gilbert (Nina Dobrev) a jej pätnásťročný brat Jeremy (Steven R. McQueen) stále snaží vyrovnať so svojím smútkom a pokračovať ďalej vo svojích životoch. Elena bola vždy hviezdnou študentkou; krásná, populárna a venujúca sa škole a priateľom. Ale teraz si všimla, že sa len pokúša skrývať svoj smútok pred svetom. Keď začne školský rok, Elena a jej priatelia sú uchvátení pekným a záhadným novým študentom, Stefanom Salvatorem (Paul Wesley). Stefan a Elena sú k sebe okamžite priťahovaní, ale Elena nemá tušenie, že Stefan je v skutočnosti upír, ktorý sa snaží žiť mierumilovne po boku ľudí, zataľ čo jeho brat Damon (Ian Somerhalder) je stelesnením upírieho násilia a brutality. Teraz sú týto dvaja upírí bratia - jeden dobrý, druhý zlý - vo vojne o Eleninu dušu a o duše jej priateľov, rodiny a všetkých obyvateľov malého mestečka Mystic Falls vo Virginii.


Za kvalitu videa a titulky neručím, ja si dieli sťahujem aj s titulkami do pc.
Ak by mal niekto záujem o odkaz na stiahnutie nech napíše do komentárov.

DÚ nie jeInformácia

22. července 2010 v 19:48 | Lady Lenka
Chcem len poinformovať, že už 3 žiačky sa odhlásili - Valentina Jenkins, Sima a Flowerkatka. Čo je aj škoda, ale je to ich rozhodnutie. Niektorí žiaci ma úplne ignorujú, neplnia si dú, neposlali ešte fotku...táto akadémia mi dáva dosť práce a načo? Pre pár ľudí čo sa snaží...Učila som na jednej škole, ale tá skončila, potom som mala vlastnú, ale tá tiež skončila, potom ešte 2 akadémie, tie takisto..takže dúfam, že sa vzchopíte a začnete si robiť dú a spolupracovať.  Veď preto som vyhlásila prázdniny, aby ste mali čas.

Prázdniny

20. července 2010 v 17:10 | Lady Lenka |  Informácie
Tento týždeň vyhlasujem prázdniny. Pridám ešte hodiny zo soboty, ale sú prázdniny. Tak máte aspoň viac času na dú.

2. Hodina - PC, Net a Grafika

17. července 2010 v 17:49 | Lady Lenka |  PC, Net a Grafika - hodiny
vyhodnotenie minulej dú:

1. Čo znamená skratka www?
2. Čoho skratkou je slovo internet?
3. Ako sa hovorovo nazýva internet?

1. World Wide Web
2. interconnected networks - prepojené siete
3. net, sieť

Flower Katka 3 b - 1
Klarisa 3 b - 1
Guga Magic Halliwell 3 b - 1

A za vyplnenie dotazníku vám dávam každej 30 bodov.

Inak ja mám iba photofilter a photoshop.

Dnes vám sem dám návod z môjho blogu ako na rozcestníky:
Dôležitá poznámka:
Ak premenuješ rubriku musíš zmeniť aj odkaz.


Dúfam, že ste to pochopili, pre lepšiu kvalitu obrázkov kliknite na obrázok a dajte zobraziť obrázok. 

Dú nie je2. Hodina - Filmy

16. července 2010 v 19:32 | Lady Lenka
vyhodnotenie minulej dú:
1. Aký je originálny názov filmu?
2. Kto je hlavná hrdinka filmu? meno + niečo o nej
3. Kto je jej otec?

1. What A Girl Wants
2. Daphne Reynolds(ová) napr. Táto mladá duchaplná Američanka má jedinečný vkus, nekonvenčné, ale dobré vzťahy so svojou matkou Libby a budúcnosť plnú možností. A preto nasadne do lietadla smerujúceho do Londýna, aby tu našla svojho dlhochýbajúceho otca. Keď sa však zjaví pred svojím otcom, ktorý netuší, že existuje, vo vysokej spoločnosti spôsobí zmätok, ktorý by mohol ohroziť jeho politickú kariéru. To však Daphne nemá v úmysle a preto potlačí svoje skutočné ja, tvári sa ako správne dievča a ponorí sa do víru zachmúrených britských udalostí.
3. Lord Henry Dashwood

Lenka 4 b - 1
Abigail Tarrens 4 b - 1
Sima 3 b - 1


Dnes si preberieme film Rande s hviezdou.Starší sestra Sara je vášnivou fanynkou popového zpěváka Christophera Wilda. Doufá, že ho v L. A. alespoň zahlédne. Jessicu spíš zajímají známá místa města.

Krátce poté, co Olsonovi přijedou do Los Angeles, se Jessica díky nehodě s dveřmi seznámí s Christopherem. Nejžhavější hollywoodská hvězda musí Jessicu s pohmožděnou hlavou dovézt do nemocnice. Dojde mu, že poprvé po dlouhé době se může uvolnit a být sám sebou. Přestože Christopher už s nějakou dívkou chodí, přeskočí mezi ním a Jessicou jiskra. Poprosí ji ale, aby jejich dobrodružství zůstalo tajemstvím. Bojí se, že jakákoli zmínka v tisku nich dvou by mohla zničit jeho kariéru. Přesto se ale objeví jejich společné fotografie a Christopher přátelství s Jessicou veřejně zapře. Čeká ho rozhodnutí, co je důležitější - zda být věrný sám sobě, nebo se stát filmovou hvězdou.

Originální název: StarStruck

Video mi nejde vložiť do textu, pozrieť si ho môžete tu:

Stiahnuť si ho môžete tu:

1. Aké je priezvisko Christophera?
2. Kto je hlavná hrdinka filmu?
3. Poprie Christopher priateľstvo s Jessicou? áno/nie

Bonusová otázka:
Čo si vyberie Christopher nakoniec? Jessicu alebo filmovú úlohu? A z čoho to vyplýva? (aká scéna)2. Hodina - Seriály

16. července 2010 v 18:50 | Lady Lenka |  Seriály - hodiny
Dnes si preberieme niečo o 2. sérii Veronici Mars.
http://i61.photobucket.com/albums/h69/BitMeTV/veronicamars.jpg

V druhej sérii si Veronika taktiež nenašla veľa času na vydýchnutie... Nielen vďaka pátraniu po akomsi šialencovi, ktorý vyhodil do vzduchu školský autobus - toto nešťastie prežila ako jediná len Duncanova bývalá priateľka Meg (Alona Tal) -, ale aj vďaka množstvu prekvapivých zvratov v jej súkromí, o ktoré sa postarali chalani, s ktorými v tejto sérii randila - Duncan a Logan Echolls (Jason Dohring). Svoje tiež zohrali drogy, ktoré ktosi chcel prišiť jej najlepšiemu kamarátovi Wallaceovi Fennelovi (Percy Daggs III), prečo ho vyhodili z basketbalového tímu, ako aj už niekoľkokrát spomínaní 09-kári, ktorí ju opäť prijali medzi seba. A nezanedbateľný je rozhodne i fakt, že sa jej konečne podarilo odhaliť zvrhlíka, ktorý ju pred časom znásilnil!

Dôležitú úlohu v tretej sérii zohráva budova Hearstovej univerzity, ktorá sa týči v strede mestečka Neptune ako akýsi žiarivý maják signalizujúci vysokú úroveň miestnej vzdelanosti - ibaže vo vnútri navonok idylického a slnkom zaliateho školského areálu nie je výchova a vzdelávanie vôbec na prvom mieste, ako by ste možno očakávali... Nováčikom na univerzite je totiž práve Veronika, ktorá tak trochu dúfa, že všetci "zlí duchovia" a spomienky z Neptune High v nej aj zostali. No ako sa neskôr presvedčí spolu so svojím aktuálnym priateľom Loganom a najlepšími kamarátmi Wallaceom a Cindy "Mac" MacKenzieovou (Tina Majorino), ktorí sú na univerzite takisto nováčikmi, niektorí "duchovia" skrátka nikdy neodídu! Tak napríklad ten z ich pokazených maturít - keď si po Eliho "Weevila" Navarra (Francis Capra) prišla polícia a zo slávnostnej ceremónie ho odvliekla v želiezkach! Ak si k tomu všetkému prirátate aj čoraz nebezpečnejšiu práce pre otcovu detektívnu kanceláriu a jej ako blesk sa univerzitou šíriacu reputáciu dievčaťa, čo dokáže aj nemožné... Je nad slnko jasnejšie, že po chodbách Hearstovej univerzity ešte nikdy nekráčala študentka ako Veronika Marsová!
V druhej sérii si Veronika taktiež nenašla veľa času na vydýchnutie... Nielen vďaka pátraniu po akomsi šialencovi, ktorý vyhodil do vzduchu školský autobus - toto nešťastie prežila ako jediná len Duncanova bývalá priateľka Meg (Alona Tal) -, ale aj vďaka množstvu prekvapivých zvratov v jej súkromí, o ktoré sa postarali chalani, s ktorými v tejto sérii randila - Duncan a Logan Echolls (Jason Dohring). Svoje tiež zohrali drogy, ktoré ktosi chcel prišiť jej najlepšiemu kamarátovi Wallaceovi Fennelovi (Percy Daggs III), prečo ho vyhodili z basketbalového tímu, ako aj už niekoľkokrát spomínaní 09-kári, ktorí ju opäť prijali medzi seba. A nezanedbateľný je rozhodne i fakt, že sa jej konečne podarilo odhaliť zvrhlíka, ktorý ju pred časom znásilnil!

Dôležitú úlohu v tretej sérii zohráva budova Hearstovej univerzity, ktorá sa týči v strede mestečka Neptune ako akýsi žiarivý maják signalizujúci vysokú úroveň miestnej vzdelanosti - ibaže vo vnútri navonok idylického a slnkom zaliateho školského areálu nie je výchova a vzdelávanie vôbec na prvom mieste, ako by ste možno očakávali... Nováčikom na univerzite je totiž práve Veronika, ktorá tak trochu dúfa, že všetci "zlí duchovia" a spomienky z Neptune High v nej aj zostali. No ako sa neskôr presvedčí spolu so svojím aktuálnym priateľom Loganom a najlepšími kamarátmi Wallaceom a Cindy "Mac" MacKenzieovou (Tina Majorino), ktorí sú na univerzite takisto nováčikmi, niektorí "duchovia" skrátka nikdy neodídu! Tak napríklad ten z ich pokazených maturít - keď si po Eliho "Weevila" Navarra (Francis Capra) prišla polícia a zo slávnostnej ceremónie ho odvliekla v želiezkach! Ak si k tomu všetkému prirátate aj čoraz nebezpečnejšiu práce pre otcovu detektívnu kanceláriu a jej ako blesk sa univerzitou šíriacu reputáciu dievčaťa, čo dokáže aj nemožné... Je nad slnko jasnejšie, že po chodbách Hearstovej univerzity ešte nikdy nekráčala študentka ako Veronika Marsová!

vyhodnotenie minulej dú:
1. Ako sa volala Veronicina najlepšia kamarátka?
2. Čo sa s tou kamarátkou stalo?
3. Ako sa volá Veronicin otec?

1. Lilly Kane
2. bola zavraždená, za zomrela som dala iba pol boda
3. Keith Mars

Lenka 3 b - 1
Abigail Tarrens 3 b - 1
Sima 3 b - 1
Rex 3 b - 1
Buffy(Anča) 2,5 b - 1

vypracujte do komentárov do ďalšej hodiny:
1. Po kom najmä pátrala Veronica v 2. sérii?
2. Ako sa volá Veronicin najlepší kamarát?
3. Ako sa volá bývalá Duncanova priateľka?

2. Hodina - Hudba

16. července 2010 v 18:36 | Lady Lenka |  Hudba - hodiny
Dnes si preberieme pop.

Pop

V případě hudebního stylu pop music (zkráceně pop) se jedná o hudbu obvykle s výraznou zpívanou melodií doprovázenou moderním způsobem. Neobsahuje obvykle na rozdíl od rocku přílišné disonance ani nebývá na poslech příliš složitá, neboť hlavním cílem každé této písně je zpravidla stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů. Popové skladby se zpravidla skládají ze slok a refrénů s předvídatelnou strukturou. Texty mívají nenáročná, opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány zpravidla s cílem komerčního úspěchu. Pop nejčastěji tvoří mezi hudebními styly kombinace (např. pop-rock, pop-folk, latin-pop), které značí obvykle zaměření původního stylu na populární způsob interpretace. Pop bývá intelektuální částí lidí často odmítán jako "neumělecký" hudební styl.

Pop jako hudební styl vznikl na začátku šedesátých let 20. století po ústupu stylu rock & roll. Za první průkopníky popu lze považovat The Beach Boys, The Four Seasons, The Everly Brothers.

Významní umelci

* Abba
* Beatles
* Bee Gees
* The Eagles
* Elton John
* George Michael
* Michael Jackson
* Billy Joel
* Prince
* Madonna

vyhodnotenie minulej dú:

Abigail Tarrens 3 b - 1
Sima 3 b - 1
Flower Katka 2 b - 1

1. Od kedy môžeme datovať vznik hudby?
2. Čo je základom rocku?
3. Ako sa nazýval rebelujúci štýl, ktorý vznikol koncom 70. rokoch 20. storočia?

1. Vznik hudby môžeme datovať na dobu, kedy sa človek snažil napodobňovať hlasy živočíchov.
2. blues, ale uznala som vám aj keď ste napísali tie základné znaky - Jeho základným znakom je dôraz na rytmus a použitie nástrojov so zosilneným zvukom, najčastejšie gitary.
3. punk rock

DÚ nie je2. Hodina - Zverokruh

16. července 2010 v 18:27 | Lady Lenka |  Zverokruh - hodiny
Hodina zo včera. Dnes si vymenujeme indiánske znamenia.

Sokol (21.3. - 19.4.)
Bobor (20.4. - 20.5.)
Jeleň (21.5. - 21.6.)
Ďateľ (22.6. - 22.7.)
Losos (23.7. - 22.8.)
Medveď (23.8. - 22.9.)
Havran (23.9. - 23.10.)
Had (24.10. - 22.11.)
Sova (23.11. - 21.12.)
Hus (22.12. - 20.1.)
Vydra (21.1. - 18.2.)
Vlk (19.2. - 20.3.)

vyhodnotenie minulej dú:

1. Koľko je znamení vo zverokruhu?
2. Od kedy do kedy je znamenie strelec?
3. Na aké živly sa delia?
4. Do akého živlu patrí rak?
5. Aké znamenia patria medzi fixné?
6. Patria blíženci do skupiny premenlivých znamení?

1. 12
2. 23.11. - 21.12.
3. ohnivý, vodný, zemský, vzdušný (uznala som oheň, voda, zem, vzduch)
4. vodný živel
5. Býk, Lev, Škorpión, Vodnár
6. áno

Abigail Tarrens 12 b - 1
Myška369 11 b - 1
Rex 12 b - 1
Kate Halliwell 11 b - 1
Buffy(Anča) 12 b - 1

DÚ nie je